koncert Dobrzyński Gdańsk

Niedyrektywność

Podejście niedyrektywne, autyzm a teoria uczenia się muzyki Artykuł  Jolanty Gawryłkiewicz: “Gordon, autyzm, edukacja demokratyczna” ukazał się w publikacji poseminaryjnej Międzynarodowego Seminarium Gordonowskiego na UMCS “Język muzyki do osób (nie)tylko z

Niedyrektywność Read More »

Scroll to Top