Zajęcia inspirowane teorią E.E. Gordona

W ramach Polskiego Instytutu Pedagogiki E.E. Gordona rozpoczynamy zapisy na zajęcia: Integracji Sensorycznej, umuzykalniające, logopedyczne, z elementami sali doświadczeń świata. Zajęcia odbywają się przy ulicy Mińskiej 15 w Bydgoszczy. Więcej informacji: +48602466347

Widzimy, jak ogromną potrzebę uwagi i wspierania rozwoju mają nasze dzieci z placówek edukacyjnych Fundacji Kreatywnej Edukacji. Każde dziecko jest inne, ale obecny tryb życia, dieta, czy przestymulowanie bodźcami płynącymi z elektronicznego świata stawia coraz większe wyzwania zarówno przed rodzicami, jak i osobami kierującymi edukacją. Uczniowie, dzieci żłobkowe i przedszkolaki z Perpetuum Mobile już korzystają z zajęć Polskiego Instytutu Pedagogiki Edwina Eliasza Gordona – teraz otwieramy się na mieszkańców Bydgoszczy i okolic.

Ceny usług specjalistów:

 •  zajęcia z Integracji Sensorycznej (terapeutka Anna Marynowska) 
 •  zajęcia logopedyczne (logopeda Anna Krochmal)
Podstawą skutecznej terapii logopedycznej jest, między innymi, trafna diagnoza oraz indywidualne podejście. Tego w szczególności staram się trzymać. Niezwykle istotne jest, aby otwarcie i refleksyjnie wsłuchiwać się w potrzeby dziecka, wykorzystać do ćwiczeń to, co lubi ale również ustalić pewne zasady, aby zrealizować cele spotkań. Jeśli dziecko jest zmęczone, proponuje mu, żeby poleżało i przemycam ćwiczenia oddechowo- relaksacyjne. Jeśli nie chce zostawić ulubionej zabawki- staram się wykorzystać ją do ćwiczeń logopedycznych np. z kolekcji kart układamy domki (motoryka mała) i zdmuchujemy je (ćwiczenia oddechowe). Chcę żeby dziecko czuło się ważne- zdarza się, że proszę, aby mnie uczyło ćwiczeń artykulacyjnych- nawet się nie orientuje, że w tym czasie ćwiczy. Czasami proponuje dzieciom spisanie “umowy” – one proszą np. o karty pracy z ich ulubionymi postaciami (widzą, że mają moc sprawczą), ja proszę o rzetelne wykonywanie ćwiczeń. Jednak to, co zadziała u jednego, u drugiego może się nie sprawdzić. W przygotowywaniu ćwiczeń zwracam też uwagę na etap terapii, czasami bez wykształcenia pewnych umiejętności nie przejdzie się do innych, na efekt potrzeba czasu. Logopedia to nie tylko mowa. Ważne jest wykorzystywanie w zabawach motoryki małej i dużej, stymulowanie pamięci oraz obu półkul mózgowych, zwracanie uwagi na funkcje prymarne. Dostrzeganie całościowego rozwoju dziecka przyczynia się do właściwego wsparcia jego mowy.
 
 •  z elementami sali doświadczeń świata (pedagog Martyną Szwajca)

Używając elementów metody Snoezelen na zajęciach rewalidacyjnych należy dokładnie przestrzegać wszystkich założeń metodycznych. Najważniejsze jest, aby zapewnić podopiecznemu poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. Musi mieć on wystarczającą, dostosowaną do jego umiejętności i możliwości ilość czasu na ukończenie danej aktywności. Uczeń ma prawo wykonywać daną czynność przez taką ilość czasu jaka jest jego zdaniem odpowiednia, nie należy namawiać go do szybszego przejścia do innych etapów. Należy pamiętać, aby w miarę możliwości stymulować wszystkie zmysły ludzkie. Niezwykle ważna jest interakcja z odbiorcą: podejmowanie rozmów, a także aktywne uczestniczenie w inicjowanych przez dziecko komunikatach. Na zajęciach zwracam także uwagę na to, aby w sposób kreatywny wykorzystać wszystkie sprzęty i urządzenia znajdujące się w sali: sama inicjuje oraz przedstawiam własne pomysły, ale z jeszcze większą chęcią przystaje na propozycje uczniów, pobudzając przy tym ich wyobraźnie. Zawsze dostosowuje przebieg zajęć pod dziecko, biorąc pod uwagę jego samopoczucie czy siły. Podopieczni często uczestniczą w zajęciach ze swoimi rówieśnikami, dzięki czemu uczą się współpracy oraz pielęgnują relacje międzyludzkie. Najważniejsze jest dla mnie, aby podopieczni czerpali z zajęć radość i spełnienie oraz odczuwali poczucie sprawstwa przy jednoczesnym rozwoju zarówno społecznym jak i poznawczym czy emocjonalnym.

 
 •  grupowe, zindywidualizowane zajęcia umuzykalniające wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona (Jolanta i Miłosz Gawryłkiewicz)  spotkanie z obserwacją i relaksacją, Zajęcia te mogą służyć obserwacji funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej, ale oczywiście nie chcemy by był to jedyny cel. Przede wszystkim warsztaty umuzykalniające służą budowaniu relacji z dzieckie, czy wspólnemu oddawaniu się pasji muzyki. Ponadto są świetną formą profilaktyki logopedycznej i ruchowej. Wasze dzieci doskonale bawią się razem i uczą od siebie. Rodziców zapraszamy do nawiązywania kontaktów i spędzania czasu w gronie wspierających przyjaciół. Więcej o zajęciach umuzykalniających przeczytacie na: 
   
   

Na pewno wkrótce się spotkamy

 •  zajęcia z Integracji Sensorycznej (terapeutka Anna Marynowska
 •  zajęcia logopedyczne (logopeda Anna Krochmal)
 
 •  zajęcia z elementami sali doświadczeń świata (pedagog Martyną Szwajca)
 • grupowe, zindywidualizowane zajęcia umuzykalniające
Scroll to Top