Wydawnictwa gordonowskie

Uwaga!
Reaktywacja Niezbędników 1 i 2!
Nowy wydawca Fundacja Kreatywnej Edukacji we współpracy z PTEEG wydał w kilku tysiącach egzemplarzy evergreen, wyjątkowe płyty zawierające prawie 200 utworów.
Szczegóły poniżej.

WYDAWNICTWA PTEEG

TEORIA UCZENIA SIĘ MUZYKI. Niemowlęta i małe dzieci

Książka napisana z myślą o rodzicach i nauczycielach wczesnodziecięcej edukacji muzycznej. Dotyczy kluczowego momentu w muzycznym rozwoju każdego człowieka, czyli okresu od narodzin do piątego roku życia. Przedstawione w niej rozważania, oparte na wieloletnich badaniach autora w zakresie nauczania muzyki, wyjaśniają, jak małe dzieci uczą się audiować oraz rozwijać rozumienie muzyki, a także dlaczego powinny one obcować z muzyką już od pierwszych chwil życia. Publikacja zawiera również wiele praktycznych wskazówek, które pomogą zmotywować dzieci i zachęcić je do audiowania zarówno w domu, jak i w przedszkolu.

Edwin E. Gordon (1927–2015) – wybitny badacz psychologii muzyki, pedagog, muzyk. Stworzył nowatorską sekwencyjną teorię uczenia się muzyki, która jest rozwijana w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. W Polsce koncepcje Edwina E. Gordona upowszechnia Polskie Towarzystwo Edwina Eliasa Gordona oraz Fundacja Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy.

Dostępne w Wydawnictwie Harmonia


WSTĘP DO IMPROWIZACJI – Pierwsza część podręczników do nauki improwizacji muzycznej

Prof. Ewa Klimas-Kuchtowa pisze o “Wstępie do improwizacji” w takich słowach:

Książka Jolanty i Miłosza Gawryłkiewiczów odwołuje się do niedostępnej na naszym rynku, źródłowej pozycji E. E. Gordona  Improvisation in the Music Classroom (2003). Uzupełnia istotną lukę zarówno w przekładanych na język polski książkach profesora (Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci, 1997, Sekwencje uczenia się w muzyce, 1999, Zanurz się w program nauczania muzyki, 1999) jak i, ogólniej, w zakresie poradników, które stawiałyby sobie za cel nauczenie improwizacji.  Sam E. E. Gordon zresztą zadaje pytanie czy improwizacji rzeczywiście można nauczać.  Dalej jednak w tekście wyjaśnia: „Można nauczać jedynie gotowości do uczenia się improwizowania, a dzięki temu improwizowanie zostanie przyswojone samo przez się.” Tak jak można nauczać słownictwa, a nie myślenia tak każdy nauczyciel, potrafi wypracować u uczniów potrzebną im gotowość, aby sami nauczyli siebie jak improwizować. Ta gotowość obejmuje przyswojenie słownictwa motywów tonalnych, motywów rytmicznych, motywów melodycznych (połączenie motywów tonalnych i rytmicznych) oraz motywów harmonicznych, składających się na czasowe aspekty muzyki. (Improvisation in the Music Classroom, 2003, s. 12- przekład E. Klimas – Kuchtowa).

Książkę można otrzymać wysyłkowo. Logując się na stronie https://fundacjakreatywnejedukacji.org/kategoria-produktu/ksiazki/

W ramach tego samego projektu: Nauka improwizacji muzycznej w każdej podstawówce i gimnazjum, powstał film dokumentalny autorstwa jednego z najlepszych dokumentalistów: Remigiusza Zawadzkiego. Film dostępny na  https://www.youtube.com/watch?v=kiqxdnS2R5Q


PODRĘCZNIK DO KIEROWANI EDUKACJĄ MUZYCZNĄ MAŁEGO DZIECKA

“Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona”

Fundacja Kreatywnej Edukacji poleca swoją nową publikację, skierowaną do nauczycieli, muzyków oraz rodziców i opiekunów dzieci do lat 6 pt. “Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona” pod redakcją Jolanty i Miłosza Gawryłkiewicz. Zachętą do jej przeczytania niech będą słowa samego profesora E. E. Gordona: Ci, którzy dużo wiedzą o rozwoju dziecka, żartują czasami, że chcieliby umrzeć jako małe dzieci, ale najpóźniej jak tylko byłoby to możliwe. Zdają sobie bowiem sprawę, że możliwości uczenia się nigdy nie będą większe niż w chwili narodzin. Książka zawiera materiał dydaktyczny oraz wstęp teoretyczny autorstwa praktyków wczesnej edukacji muzycznej. Dodatkowym walorem publikacji jest płyta CD z nagranymi rytmiczankami i śpiewankami, jak również ćwiczeniami do samodoskonalenia w improwizacji muzycznej.

ISBN: 978-83-7587-471-6, Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format A4, Objętość 102 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa.  Książka z płytą CD!

Książkę można otrzymać wysyłkowo. Logując się na stronie https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/sklep/kategoria-produktu/podrecznik-do-kierowania-edukacja-muzyczna-malego-dziecka-wedlug-teorii-uczenia-sie-muzyki-edwina-e-gordona/


Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona

Materiały II Seminarium Autorskiego w Krynicy 27 kwietnia – 3 maja 1995 roku.

Pod redakcją: E. Zwolińskiej i W. Jankowskiego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy oraz Akademia Muzyczna im. F.Chopina w Warszawie

ss. 207

Idealna dla instruktorów, rodziców i opiekunów – lektura obowiązkowa, napisana bardzo dostępnym językiem. Wg naszych informacji osiągalna obecnie jedynie w bibliotekach – ale warto!

Niezastąpione źródło żywego słowa autora Teorii. Książka zawiera szczegółowe odpowiedzi na pytania uczestników seminarium. Dodatkowy atut publikacji to wystąpienia polskich seminarzystów; m.in. W. Jankowskiego, E. Klimas-Kuchtowej czy H. Kotarskiej.


Zanurz się w program nauczania muzyki

 

Edwin E. Gordon, David G. Woods
Wydawnictwo Uczelniane WSP
Bydgoszcz 1999
ss.359
ISBN 83-7096-322-6

Podręcznik akademicki ukazujący w precyzyjny, usystematyzowany i metodyczny sposób tok postępowania nauczyciela organizującego działania w kolejności uczenia się muzyki. Książka jest przydatna do wykładów z metodyki i warsztatów muzycznych w uczelniach kształcących nauczycieli. Autorzy wyjaśniają co powinni robić nauczyciele i uczniowie, by stać się lepszymi muzykami, by uczenie się muzyki było ukierunkowane i skoncentrowane na tym co ważne. Uczniowie otrzymują solidne podstawy w zakresie poczucia tonalności i metrum oraz zdolności do audiowania, tworzenia, improwizowania i czytania muzyki.

jedynie w bibliotekach


Podstawy teorii uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona

Ewa Zwolińska (red.)
Wydawnictwo uczelniane WSP
Bydgoszcz 2000
ss.304
ISBN 83-7096-335-8

W książce przedstawiono podstawy Pedagogiki Gordonowskiej w źródłowej postaci. Treść poszczególnych rozdziałów dość wiernie oddaje przebieg III Seminarium Gordonowskiego, które odbyło się w Zamościu w 1998. Materiały z tego spotkania zawierają wiele cennych wskazówek o dużym znaczeniu teoretycznym i praktycznym.

jedynie w bibliotekach


Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy

Edwin Gordon

Wydawnictwo Uczelniane WSP
Bydgoszcz, 1999
s. 532
ISBN 83-7096-321-8

Książka jest skierowana do nauczycieli, uczniów, rodziców i profesjonalistów. Autor podjął takie tematy, jak: audiacja, teoria uczenia się muzyki itd.

jedynie w bibliotekach


Podstawa programowa nauczania muzyki wg teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Ewa A. Zwolińska, Mirosława M. Gawryłkiewicz
Wydawnictwo „Kreska”
Bydgoszcz 2007
ss. 79
ISBN 978-83-60074-25-1

Publikacja dowodzi, że edukację muzyczną należy rozpoczynać jak najwcześniej, i – że trzeba ją prowadzić systematycznie i konsekwentnie. Książka stanowi istotny wkład zarówno teoretyczny jak i praktyczny w pracach nad optymalizacją i unowocześnieniem kształcenia muzycznego w polskich szkołach.

zamówienia: Mirosława Gawryłkiewiczowa, tel.+48 604103182


Wychowanie Muzyczne w Szkole

nr 3/2004
PL ISSN 0512-4255

Czasopismo dla nauczycieli w całości poświęcone problematyce gordonowskiej, znajdują się w nim teksty poświęcone samej koncepcji Gordona, rezultaty związanych z nią badań naukowych, syntetyczny przegląd informacji na temat polskiego ruchu gordonowskiego, a także materiały metodyczne dające szansę bezpośredniego wzbogacania własnego warsztatu pracy.


Babcia Klawiatura o literach opowiada

Autorska metoda uczenia najmłodszych gry na fortepianie, w konwencji bajkowej. Powstała we współpracy z bydgoskimi przedszkolakami uczestniczącymi w rocznych zajęciach, prowadzonych przez Mirosławę Gawryłkiewiczową. Dzięki swej niezwykłej różnorodności, dynamice, jak i zawartości głosów dziecięcych uwielbiana nawet przez niemowlęta!

zamówienia: Mirosława Gawryłkiewiczowa, tel.+48 604103182


Niezbędnik muzyczny nr 1 i Niezbędnik muzyczny nr 2

Kontynuacja Niezbędnika nr 1 zawierająca inne piosenki dziecięce, muzykę ludową, melodie popularne w specjalnym opracowaniu wg zasad teorii uczenia się muzyki prof. E.E. Gordona.

Ponad 80 utworów muzycznych w różnorodnej interpretacji, granych na różnych instrumentach: puzon, saksofony, trąbka, klarnet, skrzypce, obój i inne.
Wydawnictwo można otrzymać wysyłkowo. Logując się na stroniehttps://fundacjakreatywnejedukacji.org/kategoria-produktu/ksiazki/

 

MATERIAŁY FILMOWE

Materiał filmowy dokumentujący Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie, które odbyło się w Filharmonii Łódzkiej, w dniach 21-23 maja 2010 roku:

Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie część 1

Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie część 2

Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie część 3


Materiał filmowy dokumentujący Europejskie Seminarium Gordonowskie, które odbyło się w dniach 21-23 maja 2009:

ZOBACZ relację z Europejskiego Seminarium Gordonowskiego Bydgoszcz 2009 – dzień polski

ZOBACZ relację z Europejskiego Seminarium Gordonowskiego Bydgoszcz 2009 – dzień portugalski

ZOBACZ relację z Europejskiego Seminarium Gordonowskiego Bydgoszcz 2009 – dzień włoski


POLECANA LITERATURA

Wybrana literatura w języku polskim:

 • Gordon Edwin E.: Podstawowa miara słuchu muzycznego Średnia miara słuchu muzycznego – Testy uzdolnień muzycznych dla dzieci w wieku 5–9 lat – Podręcznik. Wyd. Akademia Muzyczna, im. Fryderyka Chopina Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa 1999.

 • Gordon Edwin E.: Sekwencje uczenia się w muzyce – Umiejętności, zawartość i motywy.

 • Teoria uczenia się muzyki. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.

 • Gordon Edwin E.: Teoria uczenia się muzyki. Niemowlęta i małe dzieci. Wydawnictwo Harmonia Universalis 2016

 • Gordon Edwin E.: Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne.

 • Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji” Kraków 1997.

 • Gordon Edwin E., David G. Woods: Zanurz się w program nauczania muzyki – Działania w kolejności uczenia się. Podręcznik dla nauczycieli. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.

 • Kamińska Barbara, Kotarska Halina: Średnia miara słuchu muzycznego – Podręcznik do testu Edwina Gordona – Standaryzacja polska. Wyd. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina Centrum Edukacji Artystycznej. Warszawa 2000.

 • Kołodziejski Maciej: Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Płock 2008.

 • Kołodziejski Maciej, Pazur Barbara (red.): Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. Wydawnictwo muzyczne POLIHYMNIA, Lublin 2015

 • Pazur Barbara: Po II Seminarium Autorskim Profesora Edwina E. Gordona. [W:] Wychowanie muzyczne w szkole. 2/1996.

 • Pazur Barbara: IV Seminarium Gordonowskie w Bydgoszczy. [W:] Wychowanie muzyczne w szkole. 5/2001.

 • Pazur Barbara: Audiacja wstępna na etapie przedszkola. Projekt zajęć muzycznych prowadzonych wg metody E.E. Gordona. [W:] Wychowanie muzyczne w szkole 3/2004.

 • Pazur Barbara: Audiacja w szkole i podczas zbiorowej nauki gry na instrumentach. Teoria E.E. Gordona. [W:] Twoja muza 3/2005.Pazur Barbara: Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona. [W:] Współczesne oblicza edukacji muzycznej pod red. R. Gozdeckiej i M. Grusiewicza. Wydawnictwo UMCS Lublin 2008

 • Pazur Barbara: Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie „Rewolucja w Edukacji Muzycznej” [W:] Wychowanie muzyczne w szkole. 4/2010.

 • Pazur Barbara: Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych. Śpiewnik. Wydawnictwo muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2012.

 • Pazur Barbara: Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych. Teoria i praktyka. Wydawnictwo muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2012.

 • Pazur Barbara (red.): Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. Studia – Refleksje – Doświadczenia. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA, Lublin, 2016

 • Zwolińska E.: Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Wydawnictwo Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2011

 • Zwolińska Ewa A.: Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E.Gordona. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

 • Zwolińska Ewa A., Gawryłkiewicz Mirosława M.: Podstawa programowa nauczania muzyki wg teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, Wydawnictwo „Kreska”, Bydgoszcz 2007.

 • Zwolińska E. (red.): Podstawy uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona – Materiały z III Sympozjum Gordonowskiego Zamość, 2 – 12 sierpnia 1998 r. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy 2000.

 • Zwolińska E. (red.): Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa

 • Edwina E. Gordona – Bydgoszcz 29 – 30 kwietnia 1997 r. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy 1997.

 • Zwolińska E., W. Jankowski (red.): Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona – Materiały II Seminarium Autorskiego w Krynicy 27 kwietnia – 3 maja 1995 roku. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy 1995.

 • Zwolińska Ewa A.: Naucz swoje dziecko audiować. Wydawnictwo KRESKA. Bydgoszcz 2004.

Wybrana literatura w języku angielskim:

(wydane w większości przez wydawnictwo GIA Publications)

 • Azzara Christopher D., Grunow Richard F., Gordon Edwin E.: Creativity in Improvisation.

 • Azzara Christopher D., Grunow Richard F.: Developing Musicianship through Improvisation.

 • Bluestine Eric: The Ways Children Learn Music.

 • Bolton Beth M., Taggart Cynthia C., Reynolds Alison M., Valerio Wendy H., Gordon Edwin E.: Jump Right In: The General Music Series.

 • Gordon Edwin E.: A Music Learning Theory for Newborn and Young Children.

 • Gordon Edwin E.: Introduction to Research and the Psychology of Music.

 • Gordon Edwin E.: Learning Sequences in Music: Skill, Content, and Patterns – A music Learning Theory.

 • Gordon Edwin E.: Reference Handbook for Using Learning Sequence Activities.

 • Gordon Edwin E.: Rhytm: Contrasting the Implications of Audiation and Notation.

 • Gordon Edwin E.: Study Guide to Learning Sequences in Music.

 • Grunow Richard F, Gordon Edwin E., Azzara Christopher D.: Jump Right In: the Instrumental Series.

 • Walters Darrel L., Taggart Cynthia C. (ed.): Readings in Learning Theory.

 • Wendy H. Valerio, Reynolds Alison M., Bolton Beth M., Taggart Cynthia C., Edwin E. Gordon – Music Play: The Early Child-hood Music Curriculum, Guide for Parents, Teachers and care-givers.

Multimedia:

 • Dalby B.: Audiation Assistant. Program komputerowy do nauki audiacji.

 • Strona internetowa: http://www.giamusic.com/bios/edwin-gordon

 • Artykuły Barbary Pazur do pobrania ze strony: http://hektor.umcs.lublin.pl/~bpazur/Gordon_Artykuly.html

Materiały mp3 z Uniwersytetu w Południowej Carolinie:

 • Dr. Edwin Gordon Archive

 • ARCC Workshop, 31 August-2 September 1987. Nine video cassettes, Box 4. Transferred to DV D, 2011. 211-219.

 • “Audiation and the Teaching of Aural Skills.” Texas State University, 22 February 2008. Compact disc.

 • Classes taught at University of South Carolina, Spring 2006. Includes Modes, Rhythm, Aptitude Introduction and Test, and Aptitude Follow-Up. Four compact discs.

 • Early Childhood Music Education Lectures, January-March 1994. Ten video cassettes, Box 4. 200-204.

 • GIML Summer Seminar, 3-6 August 1992. Six video cassettes (Video cassettes 1 and 3 missing), Box 4. 205-210.

 • Gordon at Fitchburg State College, 19 October 1992. Video cassette, Box 2.

 • Gordon, Edwin E. “.” Sugarloaf Seminar, July 1985. With Grunow and Gordon’s Jump Right In Home-Study Cassettes; and Grunow, Gordon, and Azzara’s Jump Right In: Solo and Accompaniment Cassettes. Nineteen audio cassettes in case. Sugarloaf 1985.

Publikacje pozostałe E. E. Gordona oraz jego współpracowników zrzeszonych w Gordon Institute for Music Learning znajdziecie na stronie wydawnictwa GIA Publications

Scroll to Top