Kurs I stopnia audiacja wstępna Warszawa – Bydgoszcz

O teorii nauczania muzyki według E.E.Gordona Teoria nauczania muzyki prof. Edwina Elliasa Gordona skierowana jest do każdej osoby, niezależnie od wieku i  umiejętności. Najlepsze efekty osiągamy jednak, ucząc dzieci od najmłodszych lat. Uczniowie i studenci szkół muzycznych nierzadko nie potrafią improwizować, boją się spontaniczności, braku kontroli nad swoim głosem i ciałem. Co innego dzieci! One kołyszą się […]

Scroll to Top