Sala doświadczeń świata Martyna

Używając elementów metody Snoezelen na zajęciach rewalidacyjnych należy dokładnie przestrzegać wszystkich założeń metodycznych.

Najważniejsze jest, aby zapewnić podopiecznemu poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. Musi mieć on wystarczającą, dostosowaną do jego umiejętności i możliwości ilość czasu na ukończenie danej aktywności.

Uczeń ma prawo wykonywać daną czynność przez taką ilość czasu jaka jest jego zdaniem odpowiednia, nie należy namawiać go do szybszego przejścia do innych etapów. Należy pamiętać, aby w miarę możliwości stymulować wszystkie zmysły ludzkie.

Niezwykle ważna jest interakcja z odbiorcą: podejmowanie rozmów, a także aktywne uczestniczenie w inicjowanych przez dziecko komunikatach. Na zajęciach zwracam także uwagę na to, aby w sposób kreatywny wykorzystać wszystkie sprzęty i urządzenia znajdujące się w sali: sama inicjuje oraz przedstawiam własne pomysły, ale z jeszcze większą chęcią przystaje na propozycje uczniów, pobudzając przy tym ich wyobraźnie.

Zawsze dostosowuje przebieg zajęć pod dziecko, biorąc pod uwagę jego samopoczucie czy siły. Podopieczni często uczestniczą w zajęciach ze swoimi rówieśnikami, dzięki czemu uczą się współpracy oraz pielęgnują relacje międzyludzkie. Najważniejsze jest dla mnie, aby podopieczni czerpali z zajęć radość i spełnienie oraz odczuwali poczucie sprawstwa przy jednoczesnym rozwoju zarówno społecznym jak i poznawczym czy emocjonalnym.

Scroll to Top